Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 14/Z/2024 z dnia 06.06.2024 Prezesa Zarządu Wodociągi Rewal Sp. z o. o. z siedzibą w Pobierowie w sprawie ustanowienia dnia bez obsługi Klienta dla stanowiska ds. technicznych i zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE

NR 14/Z/2024 z dnia   06.06.2024

Prezesa Zarządu

Wodociągi Rewal Sp. z o. o. z siedzibą w Pobierowie

     w sprawie ustanowienia dnia bez obsługi Klienta  dla stanowiska ds. technicznych i zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18) oraz § 1 ust. 2 Regulaminu Zarządu Wodociągów Rewal Sp. z o. o., zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Ustalam czwartek i piątek każdego tygodnia dniem bez obsługi Klienta dla stanowiska główny specjalista ds. technicznych w Dziale Wodociągów i Sieci Wodociągowej w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji.

2. Nie prowadzi się bezpośredniej oraz telefonicznej obsługi Klienta na stanowisku wskazanym w § 1 ust. 1  w każdy  czwartek i piątek tygodnia za wyjątkiem spraw nagłych, wymagających natychmiastowego podjęcia działania ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego.

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przedsiębiorstwa.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Podpis

Sporządził:

Joanna Piwinska  / Dyrektor Biura Zarządu

 

06.06.2024

 

 

 

 

 

Sprawdził pod względem formalno-prawnym

 

 

06.06.2024

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
06 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
06 cze 2024, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
06 cze 2024, godz. 13:24