Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Rewal stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. Dla nieruchomości rozliczających się tzw. systemem wodnym (nieruchomości zamieszkałe, mieszane oraz nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie):  
  • 7,50 zł/m³ za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 30,00 zł/m³ w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić więcej niż 175,48 zł tj. 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 roku (M.P. z 2023 r., poz. 305) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 roku wyniósł 2249,79 zł.

2. Dla nieruchomości rozliczających się tzw. systemem pojemnikowym (nieruchomości niezamieszkałe).

Składający deklarację wpisuje w odpowiednie rubryki sumę pojemników/worków wszystkich frakcji z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów danej frakcji przypadającą na 1 odbiór oraz norm wskazanych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal”.

Pojemność pojemnika/ worka

Stawka za pojemnik lub worek w przypadku kiedy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny [zł]

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek w przypadku kiedy  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny [zł]

30 l

4,00

16,00

60 l

8,00

32,00

120 l

16,00

64,00

240 l

32,00

128,00

1100 l

147,00

588,00

 

3. Dla nieruchomości rozliczających się stawką ryczałtową (nieruchomości niepodłączone do sieci wodociągowej) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

  • 224,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy segregacji odpadów,
  • 896,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
11 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
11 sty 2024, godz. 13:13

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 13:13